bronkhorst logo

Disclaimer

Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.


Privacy verklaring
Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toe-
gang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt .
Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld.
Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en
typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.
Bronkhorst Bewind & Mentorschap aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.


Beschikbaarheid
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen
ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen
van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.


Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij Bronkhorst Bewind en Mentorschap, VR Media en bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Bronkhorst Bewind en Mentorschap. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na nadrukkelijke voorafgaande toestemming door Bronkhorst Bewind en Mentorschap

Bronkhorst Bewind & Mentorschap

Postbus 285, 8070 AG Nunspeet

tel: 0341-769050

Email: info@bewindenmentorschap.nl