Wie zijn wij?

Bronkhorst Bewind en Mentorschap biedt financiële zorg en persoonlijke belangenbehartiging aan mensen die door ziekte, ouderdom of bijzondere omstandigheden hun zaken niet meer zelf kunnen of willen regelen.

De kleinschaligheid van Bronkhorst Bewind en Mentorschap maakt een persoonlijke en slagvaardige benadering mogelijk. De cliënt staat centraal en samen met de cliënt bekijken we welke hulp het beste hem of haar past.

De cliënt moet erop kunnen vertrouwen dat zijn of haar belangen bij ons in goede handen zijn en dat wij gemaakte afspraken nakomen. Wij zijn aan onze cliënten en aan onszelf verplicht ons werk zo goed te doen dat we dit vertrouwen niet beschamen. Een goede dienstverlening vereist wederzijds respect. Respect vanuit de medewerker voor de cliënt met zijn mogelijkheden en beperkingen, wensen en verwachtingen, achtergrond en overtuigingen. Maar ook respect vanuit de cliënt voor de medewerker, voor zijn inzet maar soms ook onmacht, zijn deskundigheid en betrokkenheid.

Communicatie, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, is een essentieel onderdeel van ons werk. Duidelijkheid in de communicatie met cliënten is bijzonder belangrijk. In de praktijk is daar veel aandacht voor, juist omdat een groot deel van ons werk niet zichtbaar is voor de cliënten waar we voor werken. Door de kleinschaligheid van Bronkhorst Bewind en Mentorschap heeft u alleen met de vaste medewerker te maken. Tijdens vakantie en/of ziekte krijgt u als dat nodig is natuurlijk wel met een vervanger te maken.

Binnen Bronkhorst Bewind en Mentorschap is er uitgebreide zorg- en/of behandelervaring met verschillende doelgroepen. O.a. zorg voor verstandelijk beperkten, psychiatrie, lichamelijk gehandicapten, Niet-Aangeboren Hersenletsel, visueel gehandicapten, somatische en psychogeriatrische verpleeghuiszorg. Omdat kwaliteit voor ons belangrijk is heeft Bronkhorst Bewind en Mentorschap, naast de al aanwezige HBO-opleidingen, bij het Instituut Financiële Zorgverlening een Post-HBO opleiding gevolgd voor beschermingsbewindvoering. Daarnaast worden cursussen, bijscholing of opleidingen gevolgd op het gebied van veranderende wet- en regelgeving, of verdere specialisatie.

Wij zijn een transparante organisatie met gevoel voor reflectie. Zowel de financiën van de cliënt als die van onze organisatie zijn goed controleerbaar. De administratie wordt door een onafhankelijk accountant gecontroleerd. Daarnaast leggen wij jaarlijks verantwoording af aan de kantonrechter. In het kader van deze verantwoording vindt er naast de jaarlijkse accountantscontrole ook een audit plaats, waarin de kwaliteit wordt getoetst.

U kunt telefonisch of via deze site contact opnemen met Bronkhorst Bewind en Mentorzorg om uw situatie te bespreken. Voor het eerste vrijblijvende contact brengen wij uiteraard geen kosten in rekening.

Bronkhorst Bewind en Mentorschap biedt financiële zorg, administratieve ondersteuning en persoonlijke belangenbehartiging aan mensen die door ziekte, ouderdom of bijzondere omstandigheden hun zaken niet meer zelf kunnen of willen regelen.

De kleinschaligheid van Bronkhorst Bewind en Mentorschap maakt een persoonlijke en slagvaardige benadering mogelijk. De cliënt staat centraal en samen met de cliënt bekijken we welke hulp het beste hem of haar past.

De cliënt moet erop kunnen vertrouwen dat zijn of haar belangen bij ons in goede handen zijn en dat wij gemaakte afspraken nakomen. Wij zijn aan onze cliënten en aan onszelf verplicht ons werk zo goed te doen dat we dit vertrouwen niet beschamen. Een goede dienstverlening vereist wederzijds respect. Respect vanuit de medewerker voor de cliënt met zijn mogelijkheden en beperkingen, wensen en verwachtingen, achtergrond en overtuigingen. Maar ook respect vanuit de cliënt voor de medewerker, voor zijn inzet maar soms ook onmacht, zijn deskundigheid en betrokkenheid.

Communicatie, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, is een essentieel onderdeel van ons werk. Duidelijkheid in de communicatie met cliënten is bijzonder belangrijk. In de praktijk is daar veel aandacht voor, juist omdat een groot deel van ons werk niet zichtbaar is voor de cliënten waar we voor werken. Door de kleinschaligheid van Bronkhorst Bewind en Mentorschap heeft u alleen met de vaste medewerker te maken. Tijdens vakantie en/of ziekte krijgt u als dat nodig is natuurlijk wel met een vervanger te maken.

Binnen Bronkhorst Bewind en Mentorschap is er uitgebreide zorg- en/of behandelervaring met verschillende doelgroepen. O.a. zorg voor verstandelijk beperkten, psychiatrie, lichamelijk gehandicapten, Niet-Aangeboren Hersenletsel, visueel gehandicapten, somatische en psychogeriatrische verpleeghuiszorg. Omdat kwaliteit voor ons belangrijk is heeft Bronkhorst Bewind en Mentorschap, naast de al aanwezige HBO-opleidingen, bij het Instituut Financiële Zorgverlening een Post-HBO opleiding gevolgd voor beschermingsbewindvoering. Daarnaast worden cursussen, bijscholing of opleidingen gevolgd op het gebied van veranderende wet- en regelgeving, of verdere specialisatie.

Wij zijn een transparante organisatie met gevoel voor reflectie. Zowel de financiën van de cliënt als die van onze organisatie zijn goed controleerbaar. De administratie wordt door een onafhankelijk accountant gecontroleerd. Daarnaast leggen wij jaarlijks verantwoording af aan de kantonrechter. In het kader van deze verantwoording vindt er naast de jaarlijkse accountantscontrole ook een audit plaats, waarin de kwaliteit wordt getoetst.

U kunt telefonisch of via deze site contact opnemen met Bronkhorst Bewind en Mentorzorg om uw situatie te bespreken. Voor het eerste vrijblijvende contact brengen wij uiteraard geen kosten in rekening.